Bezpečnost práce

BOZP = bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Tento obor pojednává o tzv. managementu rizik, tj. vyhledává a vyhodnocuje rizika při práci. Výsledkem je souhrn technických a organizačních požadavků na pracovní prostředí, organizaci práce, na pracovní postupy, hygenu práce a další. BOZP bere v potaz bezpečnost technických zařízení, nutnost používání ochranných pracovních prostředků, erginomii, bezpečnostní značení a další.

Výsledkem je manál pojednávající o výše uvedených bodech s plánem školení zaměstnanců a dalších osob, které mají vliv na dodržování bezpečnosti práce v organizaci.

Dodržování bezpečnosti práce je definováno zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalšími zákony, vyhláškami a nařízeními vlády.

Nabízíme Vám

  • zpracování analýzy rizik a jejich vyhodnocení
  • zpracování dokumentace bezpečnosti práce
  • návrh řešení a konktrétních opatření v provozu, aby vyhoval všem zákonným normám
  • školení zaměstnanců a dalších osob v BOZP
  • plnění funkce koordinátora BOZP na staveništi

V případě zájmu o zpracování dokumentace BOZP můžete využít poptávkový formulář nebo nás kontaktujte.

Poptávka

Poptávka po provedení revizí PHP, dokumentace požární ochrany, prostředků požární ochrany nebo výkonu funkce koordinátora BOZP na stavbě.

Vaše jméno

Předmět poptávky

Podrobnosti

Zavolejte nám

Kontakt777 688 001

Revize PHP

Revize hydrantů a příslušenství

Revize a opravy požárních klapek

Protipožární nátěry

Dokumentace požární ochrany

Školení zaměstnanců

Bezpečnost práce

Koordinátor BOZP na stavbě

info@techproservis.cz | tel.: 777 688 001, 777 688 012

Techproservis Jablonec nad Nisou