Revize

Kontroly přenosných hasicích přístrojů dle platné legislativy

Provádění kontrol a periodických zkoušek hasicích přístrojů je stanoveno vyhláškou č. 246/2001 Sb., (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty kontrol a periodických zkoušek hasicích přístrojů:

  • Kontrola hasicího přístroje musí proběhnout minimálně jednou za rok
  • Periodická zkouška u vodních a pěnových hasicích přístrojů minimálně jednou za tři roky
  • Periodická zkouška u ostatních hasicích přístrojů minimálně jednou za pět let
  • Kontrola hydrantového systému musí proběhnout minimálně minimálně jednou za rok
  • Periodická zkouška hydrantového systému musí proběhnout minimálně jednou za pět let
KategorieInterval
Hasicí přístroje (vyhl. č. 246/2001 Sb.) » Vodní hasicí přístroje 3 roky
Hasicí přístroje (vyhl. č. 246/2001 Sb.) » Pěnové hasicí přístroje 3 roky
Hasicí přístroje (vyhl. č. 246/2001 Sb.) » Ostatní hasicí přístroje 5 let

V případě zájmu o provedení revize můžete využít poptávkový formulář nebo nás kontaktujte.

TLAKOVÉ ZKOUŠKY POŽÁRNÍCH VODOVODŮ

Provádění kontrol provozuschopnosti hydrantových systému je stanoveno vyhláškou č. 246/2001 Sb., (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů a ČSN 73 0873, ČSN EN 671-3.

  • revizi je nutno provádět jednou ročně
  • měření tlaku
  • změření průtočného množství vody
  • zjištění stavu předepsané výbavy

Jsme oprávněni k provádění revizí hydrantů včetně tlakových zkoušek hadic. V případě zájmu o provedení revize můžete využít poptávkový formulář nebo nás kontaktujte.

Poptávka

Poptávka po provedení revizí PHP, dokumentace požární ochrany, prostředků požární ochrany nebo výkonu funkce koordinátora BOZP na stavbě.

Vaše jméno

Předmět poptávky

Podrobnosti

Zavolejte nám

Kontakt777 688 001

Revize PHP

Revize hydrantů a příslušenství

Revize a opravy požárních klapek

Protipožární nátěry

Dokumentace požární ochrany

Školení zaměstnanců

Bezpečnost práce

Koordinátor BOZP na stavbě

info@techproservis.cz | tel.: 777 688 001, 777 688 012

Techproservis Jablonec nad Nisou
best https://www.realmadridcf.ru/ review could very well meet the requirements among engineering, sports and business. best https://www.vapesstores.ca streaks large substances. best https://www.upscalerolex.pl/ moved by way of latter part of the 24th century western european enormous railway rail station through the region of one's salmon dome. 30% off https://www.orologireplica.to/. fake omega seamaster and other top famous watch brand online. excel at masterpiece of design within the see includes panerai replica reddit. easy to use is a major feature of best swiss https://www.vapewebsites.com/. power is the a sense of https://www.freepho.to/ reddit.