Požární ochrana

Požární ochrana vychází ze zákonných ustanovení s cílem prevence ochrany majetku a zdraví osob.

Dodržováním předpisů požární ochrany nejen předcházíte nebezpečí vzniku požáru, ale také přispíváte k případné minimalizaci škod při vzniku požáru. Nedodržení předpisů požární ochrany může také vést k problémům při uplatňování plnění pojistných škod.

Každý správce budovy by tak měl mít zpracovanou dokumentaci protipožární ochrany. Jsme držiteli osvědčení o odborné způsobilosti podle § 11,odst.1 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a můžeme tak pro vás vytvořit kompletní dokumentaci požární ochrany a provádíme rovněž školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany.

V případě zájmu o zpracování dokumentace požární ochrany můžete využít poptávkový formulář nebo nás kontaktujte.

Poptávka

Poptávka po provedení revizí PHP, dokumentace požární ochrany, prostředků požární ochrany nebo výkonu funkce koordinátora BOZP na stavbě.

Vaše jméno

Předmět poptávky

Podrobnosti

Zavolejte nám

Kontakt777 688 001

Revize PHP

Revize hydrantů a příslušenství

Revize a opravy požárních klapek

Protipožární nátěry

Dokumentace požární ochrany

Školení zaměstnanců

Bezpečnost práce

Koordinátor BOZP na stavbě

info@techproservis.cz | tel.: 777 688 001, 777 688 012

Techproservis Jablonec nad Nisou